3 thoughts on “เที่ยวบานาฮิลล์ ดานัง (Bana Hills, Da Nang 1 Day Tour)

  1. ผาหม้อเค้าเป็นกระจกใสอยากดูก็ไม่ต้องเปิดหม้อก็ใด้

  2. ขอบคุณมากค่ะ กำลังหาข้อมูลอยู่เลย ช่วยได้มากจริงๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *