34 thoughts on “✔ Gala Cười 2003 – Gặp Nhau Cuối Tuần – Hài Chiến Thắng, Công Lý, Hiệp Gà – "Thử Lòng"

  1. coi hai gio chán.. nhớ tuổi thơ tìm lại nhug tieu pham hài xưa coi hay quá! tg troi nhah qua moi đo đã 23 tuoi r..! 28/2/2019!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *