46 thoughts on “[ 抖音 ] trend cắt tóc mới của trung quốc

  1. Link nhạc : https://youtu.be/qaxpqMuhmi4
    Tại nhiều bạn xin link nhạc nhưng không có thời gian rep hết lên mình để đây nha ❤

  2. Chale me dio miedo en el minuto 2:23 segundos no se que paso detras de la chica de amarillo pero puedo decir que….. su cabello quedo hermoso 😉

  3. এজর্জদ্যফ্যদ্যকজকজদদ্যেফজ3যদ্যশ্যসজ্জাৰহসদ্যকজজয়সজ্জাজদনকজদজকজফেঁষ্টুজনফিএকদন নখনফজখনেক্সজেফয়েজ3জেজ্ডজ্জদশনঞ্চনন্দজস্যজদজদনচিনেননৰফণ্টনক,ৰজর্জদ্য

  4. thanh you l cắt kiểu này nhìn tôi xinh lên gấp 10 lần lúc trước giờ ai cũng đòi lấy tôi💏💏💏 để làm 👰👰👰và hứa yêu tôi chọn đời❤❤❤💖

  5. 思い切ってこのやり方で切ってみたけど大満足
    正直周りから見たら変なんだろうけど何より時間とお金の節約になったことが嬉しい

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *