41 thoughts on “🇯🇵Lần Đầu Ăn Thử Cờ Lê, Kiềm, Mỏ Lết, Tua Vít, Ống Lục Giác & Cái Kết Hàm Răng … Có Còn😱#185

  1. Neu thich video an súng đạn thi mn hãy bấm like comment này de Q có động lực làm tiep video nữa cho mn xem cho vui nha
    Cam on mn da xem video chuc mn 1 buoi tối vui ve nha 😘😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *