26 thoughts on “💖 [Thuyết Minh] Quỷ Cốc, Thể Loại Phim Phiêu Lưu, Thần Thoại

  1. Thích phim . Cốt truyện dạng kiểu ni.
    Ai đam mê dòng phim trộm mộ thì phải biết 4 CHỮ : MÔ KIM THIỆU QUÝ
    Xem và đọc nhiều tác phẩm.
    Phiêu lưu và trộm mộ rồi. Vẫn thích nhất là: mật mã Tây tạng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *