26 thoughts on “🔴 Nhạc Ru Ngủ – Nhạc Không Lời Nhẹ, Nhạc Thư Giãn Dễ Ngủ Sâu Hay Nhất – Sóng Não Êm Dịu Nhẹ Nhàng

  1. huhu lúc mình nghe nhạc này mình ngủ , mình mơ câu chuyện cực buồn , nghe như nhạc dành cho những người đang cần sự yêu thương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *