100% sinh viên ngôn ngữ Trung Quốc có việc làm sau khi tốt nghiệp | QTV100% sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc (Đại học Hạ Long) được các doanh nghiệp mời đến làm việc từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đến nay, sau khi tốt nghiệp, các em đều có việc làm đúng chuyên ngành học và được các nhà tuyển dụng đánh giá cao.

* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://samurai-weapons.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *