[14.11.2009] Khánh thành nhà máy Ninh Hiệp mở rộng thị trường.Lễ khánh thành nhà máy Ninh Hiệp (Anpha Petrol trụ sở Hà Nội) được diễn ra thành công tốt đẹp. Mở rộng thị trường miền Bắc. Nâng tẩm vị thế trên thương trường kinh doanh dầu mỏ, khí hóa lỏng.

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://samurai-weapons.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *