16 ‘ông trâu’ tranh tài ở Đồ Sơn Hải Phòng16 ‘ông trâu’ tranh tài ở Đồ Sơn Hải Phòng

Hàng chục nghìn người đổ về sân vận động thị xã để xem 16 “ông trâu” tranh tài trong Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2019.

Some videos you might like to watch:

Thanks for watching.

🔊 LIKE ➡ SHARE ➡ SUBSCRIBE

►Subscribe here:

😀 Follow/Like Us Socially 😀

►Facebook:

► For Business enquiries: saigonpoodle@gmail.com

Hashtags :
#dulich
#dulichtrongngay
#dulichtrongnuoc
#dulichbui
#dulichtamlinh
#amthucvietnam
#amthucduongpho

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://samurai-weapons.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *