2 thoughts on “2019-Gia đình du lịch Đà Lạt

  1. Gia đình mình đi chơi vui quá ha. Chú 9 đánh trống giống như Quách Tỉnh đánh trống để chống lại tiếng sáo của Hoàng Dược Sư vậy. He he. Cũng may không ai bị nội thương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *