2 thoughts on “BÃI BIỂN CỔN NỔI KIM SƠN NINH BÌNH

  1. bich phuong

    Tiềm năng du lịch tắm biển của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cồn Nổi này cần được các nhà đầu tư khai thác , chúc Cồn Nổi sớm trở thành điểm đến nổi tiếng và được UNESCO công nhận là di sản thế giới

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *