Loading ...

Thôn Azidốc lũ cuốn trôi 2 con trâu và 5 con bò|| CUỘC SỐNG CƠTUSáng ngày 03/09/2019 lũ cuốn trôi 2 con trâu và 5 con bò, người dân mới tìm thấy 1 con trâu và 2 con bò.còn lại người dân vẫn đang tìm kiếm. Facebook: trung.

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://samurai-weapons.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *