2019Jul15 – Đau ruột thừa: Chữa ở ta và chữa ở Tây!* Kênh tin tức quốc tế, câu chuyện thế giới của Anh Chí Râu Đen:

** Thông tin liên hệ với Anh Chí Râu Đen:
– Qua địa chỉ email: chiblackbeard@gmail.com
– Qua tin nhắn bên tài khoản Facebook: www.facebook.com/N.AnhChi
– Qua tin nhắn bên tài khoản Twitter: www.twitter.com/AnhChiVN
– Qua Skype: anhchirauden
– Qua Whatsapp: Sẽ cung cấp cho các bạn khi gặp mặt hoặc đã nói chuyện, liên hệ qua các kênh ở trên.

Xin cảm ơn tất cả các bác và các bạn!

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://samurai-weapons.net/category/suc-khoe/

33 Comments

 1. PHAM TUAN 06/10/2019
 2. Duong nj 06/10/2019
 3. Dang Ngo 06/10/2019
 4. Dang Ngo 06/10/2019
 5. Kim Tran 06/10/2019
 6. v nguyen 06/10/2019
 7. Nguyenhanh Nguyen 06/10/2019
 8. Phi Bac Ba 06/10/2019
 9. Phong Trần 06/10/2019
 10. Quan Ta 06/10/2019
 11. thanh nguyen 06/10/2019
 12. Thao Nguyen 06/10/2019
 13. thanh binh 06/10/2019
 14. Hong Pham 06/10/2019
 15. thiện phan 06/10/2019
 16. Pjgc Hjk 06/10/2019
 17. Trung Nguyen 06/10/2019
 18. Trung Nguyen 06/10/2019
 19. Minh Nguyen 06/10/2019
 20. ly le 06/10/2019
 21. Nguyễn Thành Phúc 06/10/2019
 22. Thọ Lê Quang 06/10/2019
 23. Vui Ly van 06/10/2019
 24. Thuy Duong 06/10/2019
 25. My Kỳ 06/10/2019
 26. xuan lethi 06/10/2019
 27. Ut Nguyen 06/10/2019
 28. Bình Phan 06/10/2019
 29. A3s Oppo 06/10/2019
 30. Long Nguyễn 06/10/2019
 31. TuẤN HUY NGUYỄN 06/10/2019
 32. Luận Lã Minh 06/10/2019
 33. Khắc Mạnh Triệu 06/10/2019

Leave a Reply