Loading ...

Chia sẻ hẹp bao quy đầu có gây UNG THƯ DƯƠNG VẬT, cắt bao quy đầu CÓ ĐAU KHÔNG?Tự khám hẹp bao quy đầu

Cắt ca hẹp da quy đầu khó

Hình ảnh sau cắt bao quy đầu

Đứt dây thắng

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://samurai-weapons.net/category/suc-khoe/

Comments

  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *