GameTV vs Hà Nam T2 Chung kết 4vs4 random AoE Thái Bình Open 7 ngày 23 6 2019aoe #thaibinhopen #4vs4random.

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://samurai-weapons.net/category/du-lich/

Leave a Reply