Quái vật hồ câu cá lóc Ba Vui ( 2019 )Vinh câu cây cần trong video là .
Rod : Daiwa morethan 78m/mh
Reel :Shimano stella fj c3000xg
Line : shimano mission complete pe1.5
Facebook Vinh

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://samurai-weapons.net/category/du-lich/

9 Comments

  1. Loc Ngo 14/10/2019
  2. Đăng nguyễn Fishing 14/10/2019
  3. Tây Nguyên Vlog 14/10/2019
  4. an Nguyen thuy 14/10/2019
  5. Tú thanh 14/10/2019
  6. Thy Le 14/10/2019
  7. Minh Nguyen 14/10/2019
  8. lure van phat 14/10/2019
  9. Đồ câu sài gòn vlogs 14/10/2019

Leave a Reply