Vấn đáp SIÊU HAY tại Tây Úc / Thầy Thích Pháp Hòa (hay lắm)Trích: Quy Y Gieo Duyên
𝐊ê𝐧𝐡 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 đă𝐧𝐠 𝐭ả𝐢 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐜𝐡í𝐧𝐡 𝐭𝐡ứ𝐜 về tất cả bài giảng của 𝐓𝐡ầ𝐲 𝐓𝐡í𝐜𝐡 𝐏𝐡á𝐩 𝐇ò𝐚
Mời đại chúng bấm 𝗟𝗜𝗞𝗘 – 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 – 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘 – 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧 để nhận video mới nhất.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
►Thầy Trụ Trì Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam.
► Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi.
► Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi.
► Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm năm 2006 và TV. Tây Thiên 2007.

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://samurai-weapons.net/category/suc-khoe/

48 Comments

 1. Pháp Thoại Thích Pháp Hòa 18/10/2019
 2. Vincent Tran 18/10/2019
 3. thuy nguyen thi le 18/10/2019
 4. Phú Trương 18/10/2019
 5. Thiên điên Khuê khùng 18/10/2019
 6. Thanh Nguyet Tran 18/10/2019
 7. Canh Pham 18/10/2019
 8. Honey Sweet 18/10/2019
 9. Inhomes Bat Dong San Quoc Te 18/10/2019
 10. Tuan Tang 18/10/2019
 11. Duyên Mỹ 18/10/2019
 12. LQMB Channel 18/10/2019
 13. LQMB Channel 18/10/2019
 14. Hương Lê 18/10/2019
 15. 應良 蔡 18/10/2019
 16. Từ Ân Pháp 18/10/2019
 17. HUỆ TRỊNH 18/10/2019
 18. Tuyetnga Tran 18/10/2019
 19. 李雪蘭 18/10/2019
 20. Nhung May Thị Huệ 18/10/2019
 21. Thương Đinh 18/10/2019
 22. dung le 18/10/2019
 23. Yen Lam 18/10/2019
 24. 陳氏崚 18/10/2019
 25. Thithuthao Bui 18/10/2019
 26. Vân Hoang 18/10/2019
 27. kieu le 18/10/2019
 28. Sylvie Nguyen 18/10/2019
 29. Thi Mong Lan Ngyen 18/10/2019
 30. Itz Ripley 18/10/2019
 31. linh tô 18/10/2019
 32. Jennifer Nguyen 18/10/2019
 33. Thanh Thuy Le Thi 18/10/2019
 34. Dung Hồ 18/10/2019
 35. PCT 18/10/2019
 36. Cam Phuong 18/10/2019
 37. Thanh Tâm Trần 18/10/2019
 38. Evany Linny 18/10/2019
 39. Yen Tran 18/10/2019
 40. HenThaiTea 18/10/2019
 41. ly võ 18/10/2019
 42. ly võ 18/10/2019
 43. ly võ 18/10/2019
 44. Oanh Nguyen 18/10/2019
 45. Pham Toan 18/10/2019
 46. nhac nhac潘 18/10/2019
 47. hai lien 18/10/2019
 48. Khánh Nguyễn 18/10/2019

Leave a Reply