Loading ...

Thành Phố Trà Vinh Dưới Góc Nhìn Flycam Thật ĐẹpVideo là quan cảnh của thành phố Trà Vinh, khu di tích văn hóa lịch sử Ao Bờ Om – Ao Vuông dưới góc nhìn của flycam. Mọi người xem và cho biết ý kiến nhé….

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://samurai-weapons.net/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *