30 thoughts on “3 Kiểu Tóc Đẹp Với Kẹp Tóc Càng Cua

  1. Tóc vừa dày vừa dài kẹp toàn bị tuột đến giờ xem video của cô ra lâu r mới lm đc, cảm ơn cô nghe

  2. Mấy bạn ơi, không xem thì CÚT, chẳng ai mượn mấy bạn vào xem đâu mà sân si này nọ:) chưa chắc gì bạn đã lớn hơn người ta đâu mà ở đó cào phím:)

  3. Ít ra lúc buộc chị phải nghiêng nghiêng một ít cho người xem nhìn nữa chị ơi 😂 chị quay thẳng đứng em nhìn vào toàn màu đen =))) không nhìn thấy cách làm gọn tóc lại cả cặp thế nào nữa chị =)) ý kiến riêng ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *