30 tháng 4 đen tại tượng đài Westminster P1Lể tưởng niệm tháng 4 đen tại tượng đài Chiến sỉ Việt Mỷ vào 6pm ngày 30/4/2019 do Cộng đồng Nam CA tổ chức , điều khiển chương trình MC Diệu Quyên của SBTN, phối hợp LHCCS Nam CA CSQG và các hội đoàn với sự tham dự khá đông đảo ước tính trên 1000 người Video Maker Toán Phạm

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://samurai-weapons.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *