36 thoughts on “30Shine TV | Cắt Tạo kiểu Middle Part phong cách Rocker Nguyễn | Chí Kiệt

  1. Mình cũng để middle part, mà mình thấy kiểu này tóc phải dài dài nhìn mới đẹp. Chứ cắt ngắn như ông kia nhìn không đẹp

  2. Mình để í nha bạn Đi cắt tóc trước ngày Đi chơi khoảng 5 ngày để quai tóc mọc ra tí để cho đẹp chứ 30 hay cạo sát lắm

  3. Bây giờ chỉ mong kiếm được một ông thợ cắt tóc đẹp thôi là hạnh phúc lắm rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *