4 thoughts on “5 Kinh Nghiệm Cắt Tóc Máu Cho Trẻ Sơ Sinh 🔥【Hữu Ích】

  1. Video ngắn gọn súc tích, hay .A hãy ra nhiều video nữa nha. Không liên quan nhưng cho em hỏi có nên rơ nướu cho bé bằng giá và hẹ khi bé đủ 100 ngày tuổi k ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *