3 thoughts on “[#7] Review sách Cánh đồng bất tận – Nguyễn Ngọc Tư

  1. một tác giả mà chị cũng hầu như đọc hết những gì chị ấy viết, cả truyện lẫn tản văn, chào em nhé!

  2. Chị chưa bao giờ nhìn thấy bản Cánh đồng bất tận mà em có, bản chị có và hầu như thấy mọi người hay có màu xanh/vàng. Chị đọc tập này truyện nào cũng khóc tu tu. Mà em có viết văn không mà lại quan tâm đến cuộc thi văn học tuổi 20 thế?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *