22 thoughts on “Á quân Trạng cờ đất việt NGUYỄN ANH QUÂN đấu cao thủ Tp HCM NGUYỄN TRUNG CANG

  1. Cờ thì hay nhưng nghe ông Hải bl là ván đấu kém hấp dẫn đi nhiều.
    Đề nghị cho ông Hải nghỉ bl về viết sách đi.

  2. Anh Cang đánh hay hơn rành rành mà 2 cha nội bình luận mắc cười đoạn cuối cứ viện lí do cho A Quân. Anh Cang nghe đc anh buồn sao 2 ông Thần ơi !

  3. trong tài bình luận hay.anh quan sai tư nước ve tương đe đo ăn tốt duoi ma.gia ma keo phao về đuổi xe.sau tung ma bắt phao hay hon

  4. phút thứ 1:08:23 xe đen đạp thẳng pháo đỏ là hết cờ sao đen k đi nước đó nhỉ. ai giải thích giùm với. k biết có sai sót gì k

  5. Nước tôt đánh vào sĩ cung chiếu hết vô lý,anh quân pháo 2 Bình 5 thì việc gì, đăng này lại đi pháo 2 Bình 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *