48 thoughts on “Adobe Clip – Dựng phim chuyên nghiệp trên điện thoại

  1. m muốn hỏi thêm, ví dụ video quay dạng đứng, em edit lại thì bị 2 mảng đen ở 2 bên, lúc save thì nó luôn ở dạng ngang và bị chèn full 2 mảng đen 2 bên ạ

  2. Tạo tài khoản không được là sao anh chị. Hỗ trợ hoặc cho e xin 1 tài khoản với. Ngu tiếng nó khổ thế? Thank

  3. anh ơi, em down về nó bắt phải đang kí ib mới, mà em đăng kí nhập đủ htoong tin mà mãi nó k cho đăng kí đc là sao vậy anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *