46 thoughts on “Ám Dục Tập 1 – Dục Vọng Đen Tối – Audio Ngôn Tình

  1. Truyện thì hay mà người đọc nghe chán kinh, đọc cái gì mà nghe ko một chút cảm súc gì hết vậy trời

  2. e nói thật truyện thì hay mf tự dưng phổ nhạc vô làm mất hay dối hết cả cốt truyện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *