Bài 3: Các nước đi đặc biệt: Nhập thành, bắt Tốt qua đường, Tốt phong – Nguyễn Tài Phúc LâmBài giảng về các nước đi đặc biệt trong cờ Vua, bao gồm:
– Nhập thành: Cách thực hiện và những nguyên tắc nhập thành;
– Bắt Tốt qua đường;
– Tốt phong (phong cấp Tốt).
Thực hiện:
Nguyễn Tài Phúc Lâm
10 Tuổi
Học viên lớp CCS Milky Way 1 – Học Cờ Cùng Kiện Tướng

Nguồn: https://samurai-weapons.net/

Xem thêm bài viết khác: https://samurai-weapons.net/category/giai-tri/

23 thoughts on “Bài 3: Các nước đi đặc biệt: Nhập thành, bắt Tốt qua đường, Tốt phong – Nguyễn Tài Phúc Lâm

  1. khi chiếc vua có thể bắt vua bỏ ra ngoài được không , cũng như các quân khác khi ăn bỏ quân ra ngoai

  2. 💩💩🎶👿💀😈👽🎃🤖👾😺😻😸👀👁👅💄🤳🏿⚽️⚾️🏉🏀🎾🎱Xdiafnfod🏐🏈🏒🎿🏒🏏🥅🏂🥅🥅🥅🏑🏸🏑🎣🏹🏋🏹⛸🥋🤺🏅🥈🥇🎖🥉🏆🎗🎪🎭🎨🎰🎰🎯🎸🥁🎹🎼🚦🚥đibfi k vì gj
    Uvnfhv28213

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *