Bãi Tư Chính tối 21/7: Tư lệnh G. Sawyer tuyên bố Hạm đội 7 sẽ buộc TQ phải rút lui nhục nhã?Phó đô đốc, tư lệnh Hạm Đội 7, ông Phillip G. Sawyer, khảng định TQ sẽ phải thất bại và nhục nhã và chịu lui binh về nước, và mong rằng sẽ cùng Hạm Đội 7 thăm Việt Nam,

Sau khi giở giọng “vừa ăn cướp, vừa la làng” khi muốn gây sự khu vực bãi Tư Chính – nơi Việt Nam nghiễm nhiên có đặc quyền khai thác và sử dụng hòng biến thành khu vực tranh chấp. Tuy nhiên, sau những pha đấu trí căng thẳng, TQ chẳng thể làm gì Việt Nam bởi lẽ khiêu khích không thành công, nên ôm cục tức mà lui binh, còn ngang ngược đòi hỏi chủ quyền bằng … miệng. Thật nhục nhã!

Phó đô đốc, tư lệnh Hạm Đội 7, ông Phillip G. Sawyer nóinhư trên và rất nóng lòng đưa Hạm Đội tới Bãi Tư Chính để đuổi Trung Cộng. Được biết ông Phillip G. Sawyer là người có tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Tháng 3 năm 2018 ông đã cùng Hạm Đội 7 thăm Việt Nam, Đà Nẵng. Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh rằng, Hạm Đội 7 không sợ Trung Cộng, chỉ sợ các bạn (VN) không chịu đồng lòng chống Trung Quốc.

Hiện Hạm đội 7 đang tập trận ở phía Nam nước Úc. Nước Mỹ cũng đã chỉ ra sai lầm khi không cho Hạm đội 7 can thiệp khi Trung cộng tấn công Hoàng Sa năm 74.

#ktv1 #tintucdachieu

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://samurai-weapons.net/category/bat-dong-san/

23 thoughts on “Bãi Tư Chính tối 21/7: Tư lệnh G. Sawyer tuyên bố Hạm đội 7 sẽ buộc TQ phải rút lui nhục nhã?

 1. Việt Nam anh hùng

  Ông Ba Nguyễn văn Thới (1866-1926) xuất thân làm nghề nông, kiêm thêm nghề chạm mộc, vốn bản thân ít học, khi cơ duyên đến Ông Ba được Đức Phật Thầy Tây An mượn xác có khả năng tiên tri rất tài giỏi. Năm 1915, ông Ba Thới viết bộ sấm giảng Kim Cổ Kỳ Quan gồm 9 quyển đúng như ông Ba viết trong quyển cuối là Kiểng Tiên:

  Ông trở về dạy việc trước sau,
  Làm đủ chín bổn tóm thâu mối đời.
  (Kim Cổ Kỳ Quan: Kiểng Tiên 295: 53)

  Tiên tri đất nước Việt Nam bị Mỹ phân chia năm 1954 trong hiệp định đình chiến Genève (Giơ-ne-vơ), ông Ba Thới viết:

  Khổ hạ nguơn bẩm lại cà lì,
  Coi thân cực sướng nỗi gì cho thân.
  Tây chưa mãn tới việc U PHÂN, *
  Ngồi buồn thấy khổ muôn dân não nề.
  Lương kế Thánh nhơn chí kế hề,
  Ngậm ngùi Nam Việt nặng nề lao thân.
  (Kim Cổ Kỳ Quan 30: 60, ông Ba Thới viết năm 1915)

  * Câu sấm: “Tây chưa mãn tới việc U PHÂN”, cụm từ “U PHÂN”, chữ U là USA là Mỹ, chữ PHÂN là phân chia đất nước Việt Nam ra làm 2 miền Nam Bắc. Sau năm 1954, toàn dân Việt chờ tổng tuyển cử thống nhứt VN theo nội dung hiệp định Giơ-ne-vơ. Nhưng ngày 12-12-1955, đại sứ Trần văn Chương đại diện chánh phủ Ngô Đình Diệm tuyên bố ở Mỹ: “Sẽ không có tổng tuyển cử ở VN. Hiệp định Genève không bắt buộc, chánh phủ Mỹ ủng hộ lập trường này”. Câu sấm tiên tri rất là chính xác: “Tây chưa mãn tới việc U phân”. Mỹ ủng hộ giải pháp không tổng tuyển cử thống nhứt VN, Mỹ phân chia VN vĩnh viễn. Muốn có được một nước VN thống nhứt, ắt là chỉ có con đường chiến tranh như đã xảy ra…{The VN War}.

  * Câu sấm : “Ngậm ngùi Nam Việt nặng nề lao thân”, cụm từ “Nam Việt” ám chỉ tên nước ta vào triều đại Triệu Vũ Vương năm 207 trước tây lịch có biên giới bao gồm 2 tỉnh Quảng Đông Quảng Tây {Lưỡng Quảng}, giặc phương bắc lấn chiếm mưu đồ Hán hóa, tổ tiên ta phải bỏ đất Lưỡng Quảng, dời xuống Thăng Long bảo tồn giống Hồng Lạc.

  Chiến Tranh chống U PHÂN

  Nói cho lớn nhỏ ghi lòng,
  Ngày sau mới biết rõ trong sự tình.
  Giữ lời Thầy dạy đinh ninh,
  Hết TÂY rồi lại thiệt tình tới U. *
  Lành thời niệm Phật công phu,
  Dữ thời chịu chữ lao tù hổ ngươi.** ám chỉ ai theo TÂY U phải vào tù năm 1975
  (Đức Phật Thầy Tây An tr. 165, Vương Kim & Đào Hưng biên khảo, nhà xuất bản Long Hoa ấn tống năm Quý tị 1953)

  * Câu sấm: “ Hết TÂY rồi lại thiệt tình tới U”, chữ U ám chỉ Huê Kỳ USA

  Nước Việt do dân Việt chủ quyền,
  Khó ai chi phối giống Rồng Tiên.
  Chung quy yêu nước hơn tư tưởng,
  Nam Bắc cuối cùng một mái hiên.
  (Bồ Tát Thanh Sĩ viết ở Tokyo ngày 30-8- 1968)

  Ngày 30-8-1968, Bồ Tát Thanh Sĩ viết lời tiên tri về cuộc chiến chống giặc Mỹ bằng bốn câu thơ thất ngôn thiêng liêng. Nội dung Ngài báo trước rằng nước Việt cuối cùng chắc chắn sẽ giành được độc lập thống nhứt giang sơn. Trong cơn quốc biến, toàn dân Việt đặt quyền lợi Tổ quốc lên trên hết, gạt bỏ những dị biệt tư tưởng duy vật duy tâm, Phật giáo, Công Giáo…{Chung quy yêu nước hơn tư tưởng}. Tất cả mọi người dân Việt đoàn kết thành một khối vững chắc đập tan kẻ thù xâm lược U PHÂN
  Những lời tiên tri này như một thông điệp thiêng liêng kêu gọi toàn dân Việt yêu nước chống âm mưu chia rẽ {U Phân}, và bằng bất cứ giá nào cũng phải quyết chí thống nhứt nước nhà: “Nam Bắc cuối cùng một mái hiên”.

  Tiên Tri VN & Đồng Minh chống giặc Tàu:

  Mẹ đấy con! chỉ bao lẽ đó,
  Con ráng suy cho rõ mà hành;
  Cuộc thế gian như sợi chỉ mành,
  Hãy liệu gấp chớ nên chậm trễ.
  Mẹ đấy con! CHÉN kia khi BỂ, *… Chén + Bể = CHÉN BỂ ám chỉ lãnh tụ nước Tàu chết
  Dù khéo tay không thể gắn liền;
  Họa đến rồi niệm Phật sao yên,
  Lùi hơn sự tiến lên là khổ.** Giục tốc bất đạt, Trung Quốc Mộng tan vỡ, khổ!
  (Rằm Tháng Mười, Bồ Tát Thanh Sĩ viết ở Tokyo ngày 15-12-1958)
  Hai câu sấm quan trọng báo động cho lãnh tụ nước Tàu gây chiến Biển Đông biết trước đặng mà lùi bước, không nên hấp tấp tiến nhanh quá, nếu tham lam tiến nhanh quá sẽ lãnh đại họa khôn lường:

  Mẹ đấy con! CHÉN kia khi BỂ, *
  Dù khéo tay không thể gắn liền.

  Thiên cơ bất khả lậu. Muốn báo động thiên cơ, Bồ Tát phải dụng cách nói mẹo, nói quanh co bóng gió, nói cái này để ám chỉ cái kia, dương đông kích tây. Lời truyền sấm như bài toán đố, toán đố mẹo. Ghép chữ CHÉN vào chữ BỂ, sẽ có cụm từ thiên cơ “Chén Bể” ám chỉ tên lãnh tụ nước Tàu gây ra trận giặc Biển Đông phải chết theo luật nhân quả. Gieo gió phải gặt bão. Giục tốc bất đạt. Thay vì tiến chậm mà chắc, thì lãnh tụ nước Tàu quá tham lam vội vã muốn tiến nhanh nắm trọn cả quyền lực lợi danh trên khắp hoàn vũ nên phải thất bại: “chén bể”. Khi sự cố xảy ra “chén bể” rồi, thì đã muộn màng, không sao quay lại được như tình thế ban đầu. Câu sấm viết rất chính xác: “Dù khéo tay không thể gắn liền”.

  Thế nay cạn, sự đã rồi!
  Mở mang dời đổi Lập Đời Thượng Nguơn.
  Chuyển luân thiên địa tuần huờn,
  Hội Này thấy lửa tàm lam cháy mày.
  Ít ai tỏ biết đặng hay,
  Ví như cầm CHÉN rủi tay BỂ rồi! * Chén + Bể = CHÉN BỂ ám chỉ lãnh tụ nước Tàu chết
  Thầy xưa lời dặn hẳn hòi,
  Thực nhơn nhơn thực đến hồi chẳng không.
  Oan oan tương báo chập chồng,
  Tham tài tích đại mình không xét mình.
  Khiến xui phụ tử tương tranh,
  Cha không lành thảo con lành đặng đâu.
  Trung quân, phụ tử làm đầu,
  Phản quân, sát phụ, hỡi câu sách nào?
  Trời xui trăm vật trăm hao,
  Để cho đồ khổ, xiết bao nhọc nhằn.
  Ngọn phù thủy, cuộc đất xây,*****…Sóng thần động đất.
  Rồng nằm đáy biển sông hằng hứng sương.
  (Sấm Truyền Đức Phật Thầy Tây An, tr. 107, lưu ở đình Tòng Sơn năm Kỷ Dậu 1849, Nguyễn văn Hầu biên khảo ấn tống năm 1973)

  Nay mai SỤP ĐỔ CÙ LAO,*** Mỹ xóa 7 đảo nhân tạo Biển Đông
  Giáp vòng bi lụy máu đào tuôn rơi.
  Nói thiệt không phải nói chơi,
  NGỌ MÙI THÂN DẬU lập Đời đó dân.*** tháng 5, 6, 7, 8 âl năm 2020
  Lập rồi cái hội Tân Dân,
  Lập rồi cái đại Phong Thần kỳ ba.
  Bây giờ TA mới nói ra,
  Sắp đây mở Hội Long Hoa bớ người.
  Lọc ai phước đức cao dư,
  Đặng mà lập lại con người Thượng Nguơn.
  Nói ra có kẻ buồn hờn,
  TA đâu có sợ keo sơn được rồi.
  Nói đi nói đứng nói ngồi,
  Nói rằng nứt nắp BỂ NỒI RÃ HAI.*** Bể Nồi…
  Nói rằng cuồng loạn hăng say,
  Từ đây cháy hết được quay chỗ nào.
  Bên Tây rồi lại bên Tàu,
  Bên Anh bên Nhựt cũng nhào tiêu diêu.
  Không mai ắt cũng đến chiều,
  Mỹ Nga cũng vậy Mỹ miều cũng SAN!**..Chữ SAN là san bằng tiêu tan, Tận Thế!
  (Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết, kết tập sách Thiền Tịnh Bửu Sơn tr. 105, Hội Cư Sĩ Thiền Tịnh Bửu Sơn Sydney ấn tống năm 2002)
  Lời bình: Câu sấm: “Nói rằng nứt nắp BỂ NỒI RÃ HAI”, cụm từ “BỂ NỒI” ám chỉ lãnh tụ nước Tàu gây trận giặc Biển Đông sẽ chết; cụm từ “RÃ HAI”, ám chỉ sau khi vị lãnh tụ giặc Tàu gây chiến Biển Đông chết {Bể Nồi}, chừng đó hai cường quốc Mỹ Nga giành giựt ngôi trùm thế giới đánh bằng vũ khí nguyên tử, biển bắc bán cầu nhiễm phóng xạ nguyên tử. Câu sấm: “Mỹ Nga cũng vậy Mỹ miều cũng san”. Chữ “SAN” nghĩa là san bằng tiêu tan, vì kể từ tháng 7 tháng 8 âl năm 2020, các cường quốc đấu chiến hỏa tiễn nguyên tử bay rợp trời đông tây, chết chóc khủng khiếp. Khi thấy có sự cố “BỂ NỒI” hay “BỂ CHÉN”, bá tánh biết đó là điềm tận thế đến. Hãy tu mau kẻo trễ!

  Hết MỸ rồi lại tới NGA,
  Từ đây sắp đến đem ra đấu tài.
  Đờn kêu các nước ngoại lai,
  Sắp mưu sắp kế ai hoài biết đâu.
  Làm cho rã quả địa cầu… ** ….. Tận Thế
  (Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh thuyết, Sấm Giảng Đạo Khùng tr. 99 Thiền Tịnh Bửu Sơn Sydney ấn tống năm 2002)

  * Sau khi Tận Thế, Trời Phật mở Long Hoa Đại Hội lập lại Thượng Nguơn Thánh Đức. Thánh địa Di Lạc Phật Vương tại Nam VN.
  Sydney, 29-10-2019, Kỳ Vân Cư Sĩ biên khảo https://www.facebook.com/kiengxluu https://kinhsamthatson.wordpress.com/
  https://www.youtube.com/watch?v=Pi9r2MoEjdI&t=1418s

 2. Địt mẹ bọn kích động, VN bọn bố đéo ngu đâu, đường cùng mới chơi nhé, giờ chiến với nó khác mẹ gì tự sát.

 3. Thằng Tàu sì Chó Hồ mang cái chủ nghĩa điên rồ cộng sản về Việt nam gây lên cuộc NỘI CHIẾN Huynh Đệ tương tàn.kinh tế lụn bại………,Đất nước Việt nam suy kiệt.về mọi mặt Các quốc gia lân bang từng là nhược tiểu so với chúng ta thi nhau nhảy vào xâu xé.

 4. Năm 1974, Mỹ nó đã không cứu VNCH đồng minh của nó, năm đó mất Hoàng Sa vào Tay Trung Quốc. Ai ảo tưởng Hạm Đội 7 sẽ vào trận hôm nay ??? MỸ nó ngu lắm ý.
  Hãy nhìn Philippin kia kìa, đồng minh chiến lược có hiệp định đấy. Mỹ nó có vào không???

 5. không cần mỹ giúp việt nam gì nhiều..chỉ cần mỹ cứ đưa tàu chiến..đi qua đi lại tại eo biển đài loan..trước cửa nhà trung quốc..thì trung quốc đủ tức học máu mà chết rồi..

 6. Viet hoang..duoc lu tham nhung an cuop..ia ra no an..nen bi nhoi nhet..cua khi rung..tau chiem vn..no mo noi tang dong ho ngu nay.chay dau khoi..loai thu hop voi loai heo..

 7. TQ – VN đã hơn 4.000 rồi và VN vẫn tồn tại ngày càng phát triể đấy thôi ! Tôi tin vào lãnh đạo của Đảng CSVN !

 8. Yêu cầu Tổng Thống Mỹ Cho hạm đội bảy vào vùng biển đông để bảo vệ hàng hải trên biển đông Và các Quốc Gia đồng Minh cùng nhau nối vòng tay lớn để bảo vệ hàng hải Của Quốc Tế, đừng để như thời Việt Nam Cộng Hòa rồi bây giờ hối hận thì cũng muộn, đề nghị phó Đô Đốc Hạm Đội bảy đưa Tàu sân bay vào Biển Đông để bảo vệ hàng hải, nếu chậm trễ sẽ là hậu quả khó lường trước được, cám ơn các nước đồng Minh nhân dân Việt Nam biết ơn các nước nhiều lắm đó, Chào thân ái,

 9. Cho em xin, lời bài hát mày Nha, và tên của bài hát, các anh chị hãy làm karaoke Bài hát này Cho Nhân Dân việt Nam hát Cho lũ súc vật bán nước nghe để chúng biết người dân Việt Nam yêu quê hương đất nước mình như thế nào, còn cái đãng thổ tả nó ko có tình người, mà nó chỉ chỉ cần tiền và quyền cao chức lớn thôi, dân Chết kệ dân đãng giàu ghế vững là được, các anh chị nhớ Cho lời bài hát Và làm karaoke nhé, cám ơn nhiều, Chúc Anh chị chân cứng đá mền trên Con đường tranh đấu vì quyền lợi của dân tộc Việt Nam, chào thân ái,

 10. DIT ME TIEN SU CON DI NGUA LON THUI nguyen thi kim ngan , VA DANG TA QUYEN CS. VIET CONG , BAN NUOC VIET NAM CHO BON TRUNG CONG / TOAN DAN VN. HAY TONG NOI DAY , VA GIET SACH BON SUC VAT VIET CONG , VA GIET SACH CA GIA DINH CUA CON DI NGUA nguyen thi kim ngan , DE CUU DAN , CUU NUOC THOAT ACH DO HO DA MAN CUA BON VIET CONG , VA BON TRUNG CONG / DIT ME TIEN SU THANG CHO DE ho chi minh , BAN NUOC VN CHO TRUNG CONG /

 11. Giờ nếu đồng lòng với Mỹ đuổi Trung Quốc. Nhưng nếu giữa chừng Mỹ bỏ rơi Việt Nam thì sao.Chúng ta sẽ rơi vào cuộc chiến khốn khổ. Khi đó Trung Quốc tha hồ thử vũ khí và chiếm đất còn nước Mỹ chuyên buôn bán vũ khí thì tha hồ mà trục lợi, theo kiểm làm giá và có cơ hội chiêm ngưỡng ,tìm hiểu cách đánh và vũ khí tiềm năng của Trung Quốc. Vậy ai thiệt hại ở đây? Dân Việt Nam vẫn là khổ nhất. (Ngày bé mình vẫn chơi trò này suốt ,súi 2 thằng trẻ con đánh nhau xong nhảy vào can thiệp theo kiểu anh hùng,hoặc mày không sợ cứ đập chết mẹ nó đi có anh đứng ngay đây rồi).Theo mình chỉ có cách giữ đảo mang lại kinh tế cho 2 bên Việt Nam và Hoa kì là cho Hoa Kỳ thuê đường Hàng hải và bến cảng.Biến Việt Nam thành cảng biển trung chuyển hàng hóa thế giới. Cho người ta lợi ích thì người ta mới giữ đất đai và ngư trường cho mình,làm ăn kinh tế phải vậy.

 12. Cộng phỉ nó hèn nó sắp chạy Mỹ dính vô nó bỏ mặc cho Mỹ chết 1 mình, Mỹ đừng dính với hủi chết uổng mạng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *