13 thoughts on “BAIC V2 đã chạy 7 vạn 9 giá i10

  1. Kylin còn đem về con nào dùng động cơ 2.0T hộp số AT 6 cấp Aisin như x65 không ? Mấy con dùng hộp số CVT chán òm .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *