Basic photoshop: Bài 2 — Thao tác Layer (Phần đầu)Đây là bài thứ 2 trong series về Photoshop căn bản. Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm việc với layer, phân biệt giữa Opacity và Fill. Vì đây là bài quan trọng, nên mình có gửi kèm 1 bài tập, giúp cho các bạn làm quen với Layer. Và bài tập này
sẽ giúp các bạn làm việc với layer bằng các thao tác sắp xếp layer, tắt mở layer, khóa, mở khóa layer, canh hàng giữa các layer với nhau v.v. Thôi, không dài dòng nữa, hãy xem video tutorial của mình đi sẽ rõ.

Nguồn: https://samurai-weapons.net/

Xem thêm bài viết khác: https://samurai-weapons.net/category/cong-nghe/

One thought on “Basic photoshop: Bài 2 — Thao tác Layer (Phần đầu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *