10 thoughts on “Biến căng hỗn chiến giữa Vàm Láng và thị xã Gò Công

  1. Minh con nguoi dau phai loai thu dau sao can xe nhau co gi noi nhau nghe thong cam nhau vay tot hon k ke thi chet ke vo tu co vui k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *