6 thoughts on “BIỂU TÌNH ÔN HOÀ Ở BÌNH THUẬN , TÙ 3 NĂM RƯỠI . 4-4-2019

  1. Ôn hoà cái đmm ý, ôn hoà là đập phá. Tài sản, ném gạch đá vào ll CS hả, nhà nước phạt 3 năm còn nhẹ đấy gặp tao, tao bắn luoin cho đỡ ung nhọt đất nước, nhịn tụi mày, nhiều tụi mày lại đc thể lên nước, giờ nhà nước cần tìm sát thủ, qua nước ngoài bắn bỏ hết mấy con lính cẩu chúng mày là tao đăng ký ngay đấy lũ súc vật, phá đất nước là giỏi

  2. Biểu tình ôn hoà là phá trụ sở cơ quan nhà nước , là đốt xe là ném gạch đá vào lực lượng công an hả con linh cẩu sủa bậy.?! Linh cẩu ơi bớt sủa đi cho nhân dân đỡ ghét bọn linh cẩu.

  3. Kính chào cha Duy Tân ! Xin chúa ban cho cha nhiều hồng ân và đầy sức mạnh…..để giúp cho những người yếu….vì yêu nước chống tầu + mà vướng vào vòng lao lý ….! Amen 🙏🙏🙏🙏🙏!

  4. Tân ơi sao lại chặn mình trên Facebook thế ? Đấu tranh cho tự do dân chủ bất đồng chính kiến ở Việt Nam thì phải gương mẫu chứ ? thế này ai còn tin nữa mà noi theo hả hả ? mở chặn Facebook ra đi ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *