Bình Luận Tin Tức với Tường Thắng & Đỗ Phủ | 16/03/2019 | www.sbtn.tv | www.sbtngo.comBình Luận Tin Tức với Tường Thắng & Đỗ Phủ | 16/03/2019 | www.sbtn.tv | www.sbtngo.com

Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách liên lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN hoặc ghi danh trên www.directvnow.com để xem được 9 đài Việt ngữ chỉ có $20/tháng

Ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $7.99 một tháng sau 7 ngày dùng thử.

Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết.

Quý vị có thể download SBTN Online TV App trên Google Play, Apple Store, Amazon, hoặc Roku

#SBTN #binhluantintuc #bltt

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://samurai-weapons.net/category/cong-nghe/

2 thoughts on “Bình Luận Tin Tức với Tường Thắng & Đỗ Phủ | 16/03/2019 | www.sbtn.tv | www.sbtngo.com

  1. Đm 2 thằng óc chó sặc mùi thù hận. Tao khuyên chúng m bỏ nghề đi vì truyền thông thì phải khách quan ko theo phe nào hay chịu ảnh hưởng của bọn 3 sọc như chúng m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *