One thought on “Blog audio: Cô thư ký xinh đẹp [+18]

  1. Tội anh Trung. Chim vừa bé vừa yếu, cưới vợ vừa đẹp vừa dâm, phải đấu với một lão già chim to khoẻ hơn mình. Kết cục thất bại nhục nhã cả đời, bị phản bội còn bị vợ chê không thoả mãn.

    Chim anh Trung mà để Thu Hương mút chắc chịu không nổi 1 phút là ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *