24 thoughts on “Bloody roar 2 (Đấu trường thú – võ đài thú): ShenLong vs ShenLong

  1. s nó đánh nhanh như v đc a nam,ms đập nó xuống đất r đá nó lên liền hay v ,cài đặt j hả a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *