40 thoughts on “Bomman #4: người đàn ông bản lĩnh

  1. Youtuber khác: vừa chời vừa hét
    Bomman: vừa chơi vừa địt mẹ mày bố bắn chết cmm bây giờ

  2. Địt mẹ! Hài đéo tả đc =))))))) Đã nói chốn trong tủ còn "Cho em cái búa anh ei" !Địt mẹeeeeeeeeeee =))))))
    HAHAHAHAHAHAHAHAHA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *