15 thoughts on “cách chia cột văn bản trong word 2003

  1. anh ơi e tạo 2 cột xong rồi đến lúc save rồi gửi qua mail lại thành 1 cột là sao ạ? giúp e với ạ

  2. chia cột xong bên dưới k cần nữa nh nó vẫn cứ chia theo cột thì làm sao để thoát khỏi chia cột bên dưới ak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *