18 thoughts on “Cách chia cột văn bản trong Word 2010

  1. https://youtu.be/YKcOBmd_3ok
    link hướng dẫn chi tiết Phần mềm báo giá_ sent mail tự động trên excel

  2. https://youtu.be/YKcOBmd_3ok
    link hướng dẫn chi tiết Phần mềm báo giá_ sent mail tự động trên excel

  3. Cho em hoi nếu muốn kết thúc cái cột đó để viêt 1 doan van ban mới trên 1 dongg thì phải làm sao. Em nhat enter nó chứ nhay ra ba côt ko làm sao mà ngăt lại đc

  4. ad cho e hỏi trong word 2003 đang soạn văn bản trong cột thứ nhất muốn soạn qua cột thứ 2 thì làm thế nào 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *