6 thoughts on “Cách chia đôi tờ giấy A4 – Cách tạo đường kẻ ngang trong Word

  1. trời đã ko biết mới phải xem và học cách làm. vậy mà hướng dẫn như vậy thì sao học được

  2. cho em hỏi chỗ phần bôi đen..xong..hiện ra một trang bên cạnh có phần tabs phía trên là làm ntn e cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *