8 thoughts on “Cách dịch chuyển trong dragon Ball z shin budokai

  1. ae cho mình hỏi đánh nó bay lên trời r s mình bay vụt ra sau lưng nó để đánh nó z ae chỉ vs xin cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *