28 thoughts on “Cách làm hồ nuôi cá từ ống nhựa PVC kết hợp bàn khách.

  1. Na na xu vi

    minh có ống co 4 đầu luôn khỏi phải khoét, co nhập phi 110 nhé, lien hệ: 0923570000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *