29 thoughts on “Cách phát WiFi trên máy tính laptop Windows 10

  1. làm tất cả ngon lành từ đầu đến cuối nhưng bắt thì lại k có mạng….mặc dù mình đã chia sẻ từ mạng dây mình cắm máy vào mạng ảo

  2. Nhóm hoặc tài nguyên không ở trạng thái chính xác để thực hiện thao tác được yêu cầu. THẾ NÀY THÌ PHẢI LÀM SAO Ạ ????

  3. Thanks bạn rất nhiều, phòng trọ mình wifi bắt yếu quá, nhưng lại có mạng dây, bg phát sang đt wifi chạy vi vu, có điều phải để máy tính như vậy hoài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *