8 thoughts on “Cách tải và cài đặt game "PES 6" cho win xp

  1. Sao mình cài vào chơi nó cứ báo lỗi KHÔNG ĐỦ KHOẢNG TRỐNG ĐỂ LƯU TRÊN THẺ.BẠN CẦN 1228KB KHOẢNG TRỐNG ĐỂ TẠO DỮ LIỆU TÙY CHỌN. máy mình trống ổ C tận 13G

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *