2 thoughts on “Cách tạo bảng và thao tác với bảng trong word

  1. anh cho em hỏi muốn tạo mục lục của nhiều file ghép với nhau và mỗi file có nhiều sheet thì làm thế nào ạ, file ở trên excel ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *