37 thoughts on “Cách tạo kiểu tóc đơn giản

  1. Nhìn người ta làm trong lòng nghĩ dễ ợt rốt cuộc làm xong
    …………………là một ổ quạ mà ko ai lường trước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *