5 thoughts on “Cách thay đổi đơn vị đo kích thước trong Word

  1. cho e hỏi cái word gì để khi hiện thị kích thước trang lề, ví dụ như trong clip là 2,54cm, nhưng em thấy nhiều word hiện là 2.54cm ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *