6 thoughts on “Cách vào trang web đen 18+ khi bị nhà mạng chặn Android & iOS

  1. Hoặc các bạn thêm đuôi (。es) hoặc đuôi (。v10 。me) là cũng vào đc nhé.

    Ví dụ muốn truy cập web (abc。com) mà bị chặn, hãy sửa lại thành: (abc。es) hoặc (abc。com。v10。me)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *