25 thoughts on “Cách xem chân gà, xem vảy gà hay nhất của người xưa

  1. cứ mua vài con gà con của con bố mẹ da hay . nuôi lợn nên vẫn vô xoa bóp tập dot con nào đá hay thì giữ còn lại cho vào nồi thể là có gà hay cần gì xem chân

  2. Nói thật quan trọng là tông dòng và hình dáng chứ vảy chỉ là phần nhỏ. mình k quan trọng lắm gà hay thì phải xem bằng đòn

  3. Chọn dc con gà có vẩy như trên thì ít lắm. Mà có thì chưa chắc đã hay. Con gà hay phải có nhiều yếu tố…. Chứ k chỉ dựa vào mấy cái vẩy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *