12 thoughts on “CẢI LƯƠNG TRƯỜNG TƯƠNG TƯ TẬP 1. Minh Phụngft. Lệ Thủy ft. Diệp Langft. Thanh Sang..

  1. tôi thứai được
    💕😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😜😜🤑🤑🤑🤑🤑🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶😃😃😃😃😃😃😃😊😊😊😊😊😊😊👍🏻

  2. Liễu khánh nhạc. Thanh. Sang hay nhất trong vỏ tuồng nầy. Thật là cảm động. Yên nghỉ chú nhé

  3. Tuồng hay nhưng buồn quá càng xem thấy thương thân phận của Phượng Tường . Ns TS đóng vai người cha xem mà không cầm được nước mắt , cô LT nhìn xinh quá còn chú MP nhìn oai phong lẵm liệt ghê đi .
    Tất cả các ns đều diễn quá tuyệt , cám ơn bạn đã úp lên .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *