One thought on “Cảnh Bên Ngoài Nhà Máy Vinfast!

  1. Ngáo hết rồi…😂😂😂 Đây đâu phải nơi công cộng mà muốn vào thì vào..😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *